Lanu - Normale Ansicht

Bad Muskau / Louky u Nisy

Působnost projektuZemský okres Zhořelec
Získánílistopad 2008
Rozloha0,65 ha
Status
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
chráněná krajinná oblast (CHKO)
Péče o lokalitumístní zemědělský podnik

Ochranářský význam:

Lokality se nacházejí v nivě Nisy a leží na území FFH „Neissegebiet“. Vzhledem k tomu mají zvláštní ochranný status evropského významu.

 

Částečně se jedná o zvláště chráněný biotop, který charakterizují živinami chudé, ale druhově bohaté sečené louky. Vyskytují se zde takové druhy živočichů, jakými jsou například vodní vážka klínatka rohatá, ale i vydra říční, modrásek bahenní a modrásek očkovaný.

 

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Jednou ročně probíhá pozdní sečení.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt