Lanu - Normale Ansicht

Borna / Liebschützberg

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získáníčervenec 2010
Rozloha2,88 ha
StatusFauna-Flora-Habitat (FFH)

Ochranářský význam:

Lokality se nacházejí na území FFH „Döllnitz und Mutschener Wasser“, a mají proto zvláštní ochranný status evropského významu.

V olšovo-jasanových lužních lesích a přírodě blízkých tekoucích vodách jsou cenné biotopy zvláště chráněného bobra a vydru říční. Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Lokalita je zachovávána a rozvíjena jako přírodě blízký les. Kromě toho by tu měly být vytvořeny přírodní lesní buňky.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt