Lanu - Normale Ansicht

Grabschütz / Krajina po těžbě uhlí

Působnost projektuZemský okres Severní Sasko
Získáníčerven 2002
Rozloha445,84 ha
Status
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Péče o lokalituNABU Zemský svaz Sasko e.V.místní plánovací úřad
Svaz péče o krajinu Severozápadní Sasko e.V.

Ochranářský význam:

Po ukončení těžby uhlí bylo území do značné míry ponecháno samovolnému vývoji. V předlesních stadiích se v okrajové části jezera usadily bříza, osika a vrba. V této lokalitě se vyskytuje rovněž kruštík bahenní, kamyšník přímořský, zeměžluč okolíkatá, vlčí bob, třtina křovištní a podběl lékařský.

Z druhově bohaté vegetace a komplexnosti oblasti profituje i ptactvo. Najdete tu strnada zahradního a lučního, žluvu hajní, lindušku úhorní, bramborníčka hnědého, bělořita šedého, skřivana polního a čejku chocholatou. V Grabschützu mají optimální podmínky pro odpočinek a hnízdění.

 

Rákosiny kolem jezera Grabschütz jsou biotopem párů bukače velkého. Bukač velký dává přednost rozsáhlým, nepříliš hustým porostům rákosin s kvalitní nabídkou potravy (malé ryby, obojživelníci a larvy hmyzu). Jeho revír se rozprostírá daleko kolem jezer nebo zátok.

 

Díky stoupající hladině podzemní vody se jezero Grabschütz a okolní plochy budou dále rozvíjet. Odborníci odhadují, že kolem roku 2022 může hladina jezera dosáhnout své maximální výšky, a jezero tak může mít hloubku až 23 metrů.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním plochy její dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Jezero Grabschütz lemuje turistická stezka v délce cca sedmi kilometrů. Je na ní rozmístěno celkem 17 informačních tabulí, které popisují flóru, faunu, historii regionu a těžbu uhlí. Přírodovědná naučná stezka je dobře přístupná pro pěší a cyklistickou veřejnost z parkoviště ve Zwochau.

 

Více informací o přírodovědné naučné stezce

Za účelem splnění požadavků plánů péče a vývoje území SPA a zajištění biotopu druhů, které milují otevřenou krajinu, je zhruba 20 ha zdejších luk a pastvin spásáno skotským náhorním skotem. Skot zabraňuje pokračujícímu zarůstání plochy a selektivním výběrem potravy podporuje vyváženou vegetaci.

 

Kromě toho zde bylo zřízeno 5 různých stanovišť s hromadami kamení a hnízdícími pomůckami pro opětovné usazení dudka chocholatého a rozmístěny další ptačí budky, např. pro sovu a puštíka obecného.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt