Lanu - Normale Ansicht

Graupzig / Rybník Burgstädtelteich

Působnost projektuZemský okres Míšeň
Získáníčerven 2011
Rozloha1,25 ha
Status
přírodní památka (PP)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
Péče o lokalitusoukromá osoba

Ochranářský význam:

Získané areály tvoří malý, strukturálně rozmanitý vodní tok, rybník „Burgstädtelteich“, a vymezené lesní plochy. Starý lesní porost s domácími, pro lokalitu typickými druhy stromů, například buky, lipami malolistými a velkolistými a duby, je biotopem mnoha chráněných živočichů, třeba netopýra černého.

Protože je lokalita součástí PP „Burgstädtel“ a nachází se na území FFH „Täler südöstlich Lommatzsch“, má zvláštní ochranný status evropského významu.

Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

Zachování a vývoj:

V zájmu zajištění a zlepšení stávajících významných struktur biotopů by měla být implementována doporučení plánu managementu. Jelikož je rybník Burgstädtelteich zvláště cenný jako místo hromadného tření obojživelníků v oblasti s nedostatkem klidných vod, bude v budoucnu udržován bez rybí obsádky.

Pro zachování loveckých biotopů a komplexů letních hnízdišť netopýra černého je důležité chránit a zachovat podíl listnatých stromů a mrtvého dřeva na lesních plochách.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt