Lanu - Normale Ansicht

Lichtenhain / Louka v Kirnitzschtalu

Působnost projektuZemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří
Získánísrpen 2003
Größe
2,80 ha
Status
národní park (NP)
Fauna-Flora-Habitat (FFH)
území zvláštní ochrany (SPA - Special Protected Area)
Péče o lokalitumístní zemědělský podnik

Ochranářský význam:

Lokalita leží v přírodní zóně B („vývojová zóna“) Národního parku Saské Švýcarsko, a je tedy zvláště chráněná. Patří sem plochy, které byly v minulosti člověkem významně pozměněné a které by během přechodného období 30 let měly být stabilizovány, aby pak bylo možné je převést do přírodní zóny A (bezzásahové území), jež je ponechána samovolnému vývoji bez managementových zásahů.

 

Lokalita se vyznačuje především převládajícími lesy, loukami a širokými nivami. Získáním plochy zajistil Fond na ochranu přírody LaNU její dlouhodobé zachování ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Část luk a pastvin (1,43 ha) je pronajata místnímu zemědělskému podniku za účelem přírodě blízkého obhospodařování. V zájmu zachování otevřené krajiny jsou louky a pastviny nejméně jednou za rok sečeny, přičemž posečená hmota se odklízí. Využití luk a pastvin omezuje šíření stávajících neofytů, například netýkavky žláznaté nebo bolševníka velkolepého.

 

Zbývající část v jižní polovině pozemku již byla ponechána sukcesi a přirozenému vývoji.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt