Lanu - Normale Ansicht

Neukirchen / Ovocný sad Forellenberg (Kirschberg a Pflaumendelle)

Působnost projektuZemský okres Cvikov
Získáníleden 2005
Rozloha10,11 ha
Status chráněné biotopy (§ 26 SächsNatSchG)
Péče o lokalituSvaz péče o krajinu Západní Sasko e.V. (LPV)

Ochranářský význam:

Komplex ovocného sadu je vzhledem ke své rozloze a struktuře ochranářsky velmi cenný. Kirschberg je součástí jednoho z největších místních ovocných sadů v okrese Cvikov, které se rozprostírají na svazích nad údolím řeky Pleisse.

 

V zájmu dlouhodobého zachování celistvosti a zhodnocení sadu získala nadace tyto plochy pro Fond na ochranu přírody. Aby byl umožněn vznik společenstva biotopu, byly dodatečně zakoupeny další jednotlivé spojovací části mezi pozemky.

 

Fond na ochranu přírody LaNU zajistil získáním ploch jejich dlouhodobé zachování a vývoj ve smyslu ochrany přírody.

 

Zachování a vývoj:

Se Svazem péče o krajinu Západní Sasko e.V. byla do roku 2013 uzavřena dohoda o realizaci opatření péče. Tato dohoda se týká především provedení každoročního sečení. Do budoucna vypracuje Fond na ochranu přírody LaNU novou koncepci obhospodařování, která rovnoměrně pokryje péči o dřeviny a zeleň.

 

V březnu 2012 bylo v první fázi vysázeno 40 mladých stromků (staré místní odrůdy ze zdejších zdrojů) pro revitalizaci a vývoj ovocného sadu. Zahájení druhé fáze bylo naplánováno na podzim roku 2012. Záměrem je cíleně zachovat a rozvíjet celý komplex na vrchu Forellenberg jako biotop.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt