Lanu - Normale Ansicht

Bad Muskau / Łąki przy Nysie

Obszar projektuPowiat Görlitz
ZakupListopad 2008
Powierzchnia0,65 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
OpiekaMiejscowe gospodarstwo rolne

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Tereny leżą na obszarze zalewowym Nysy i w obrębie habitatu flory i fauny „Neißegebiet”. Z tego względu teren znajduje się pod specjalną ochroną rangi europejskiej.

 

Po części jest to szczególnie chroniony biotop, zdominowany przez jałowe, świeże łąki zamieszkiwane przez wiele gatunków. Mieszkają tu m.in. ważki, jak trzepla zielona, ale i wydry, modraszki i modraszki telejusy.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę. 

 

Utrzymanie i rozwój:

Raz do roku odbywa się późne koszenie.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt