Lanu - Normale Ansicht
Deutzen / Teren pokopalniany

Deutzen / Teren pokopalniany

Obszar projektuPowiat Lipsk
ZakupGrudzień 2003
Powierzchnia141,57 ha
Status
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
OpiekaStacja ekologiczna Borna-Birkenhain e.V.

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Teren ma wyraźny charakter niegdysiejszego obszaru kopalni odkrywkowej i składa się z dwóch niecek, które w przeszłości służyły do spłukiwania popiołu. Z powodu silnej ingerencji w przyrodę doszło do zmiany wegetacji. Dziś teren ten kształtują zbiorowiska roślinne.

 

Przez wzrastający poziom wody rozwijają się wilgotne biotopy oferujące miejsce do życia wielu gatunkom roślin i zwierząt. Udowodniono istnienie chronionych gatunków roślin, w tym m.in. centurii. W niektórych miejscach można znaleźć niewielkie odcinki półsuchej trawy z roślinami charakterystycznymi dla takich obszarów.

 

Na terenach otwartych i sukcesyjnych występują liczne gatunki ptaków, ssaków, płazów i owadów, m.in. rzekotka drzewna, żuraw zwyczajny, bydło hodowane na torfowiskach i czapla srebrna. Liczne występowanie owadów, jak motyli, bzygów, ważek i chrząszczy biegaczowatych, wynika z dużej liczby kwitnących gatunków kwiatów występujących na tym obszarze.

 

Teren ma szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony ptaków. W przeszłości stwierdzano regularny wylęg derkacza zwyczajnego. Jesienią każdego roku rozgrywa się tu imponujący spektakl przyrodniczy, kiedy dzikie gęsi z północy szukają miejsca na odpoczynek przed dalszą podróżą na południe.

 

Ponieważ teren leży na obszarze ochrony przyrody, posiada specjalny status ochrony rangi europejskiej.

 

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałą ochronę.

 

Utrzymanie i rozwój:

Aby utrzymać żyjące na otwartym terenie gatunki i ich środowiska, konieczne było natychmiastowe powstrzymanie postępującego zakrzewienia powierzchni.

 

W roku 2010 Fundusz Ochrony Środowiska LaNU (LaNU-NSchF) wydzierżawił teren firmie Agrar GmbH Crawinkel do całorocznego, ekstensywnego wypasu dzikich koni. Dzikie konie należą do LaNU-NSchF i zostały udostępnione Agrar GmbH Crawinkel na mocy umowy użyczenia.

 

Ponieważ dzikie konie, z wyjątkami, nie są dokarmiane w porze roku ubogiej wegetatywnie, czyli między listopadem a marcem, zjadają w tym czasie nieco mniej smakowite części roślin. W ten sposób dochodzi do skutecznego ograniczenia liczby roślin drzewiastych, co pomaga w zachowaniu półotwartego charakteru krajobrazu.

Sophie Löbel

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt