Lanu - Normale Ansicht

Schkeuditz / Elsterwiesen

Obszar projektuPowiat Nordsachsen
ZakupPaździernik 2002
Powierzchnia13,61 ha
Status
Obszar ochrony przyrody (OOP)
Habitat flory i fauny (HFF)
Special Protected Area (obszar pod specjalną ochroną, SPA)
Obszar ochrony krajobrazu (OOK)
Ochrona biotopu (§26 SächsNatSchG)
OpiekaNABU Landesverband Sachsen e.V.

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Duże połacie tego terenu zdominowane są przez łąki. Na podwyższonych terenach znajdują się łąki rajgrasu wyniosłego. W nieckach, w których zbiera się woda, tworzą się podmokłe łąki, w których wyrastają turzyce wysokie i trawy charakterystyczne dla miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych. W licznych, małych bajorkach występują strefy bagniste, w których nie brakuje trzcin i zarośli wierzbowych.

 

Bogactwo gatunków występujących na łąkach rajgrasu wyniosłego i łąkach podmokłych jest warte podkreślenia, ponieważ w Saksonii uchodzą one za zagrożone i stanowią „Środowiska w interesie społecznym” według wytycznych HFF. Z tego względu obszary te podlegają specjalnej ochronie rangi europejskiej.

 

Na łąkach stwierdzono obecność ok. 120 gatunków roślin, spośród których za silnie zagrożone uznawane są przytulia północna, oman wierzbolistny, sierpik barwierski i przetacznik długolistny. Wody służą płazom za miejsce rozmnażania. Warta wzmianki jest prężna populacja rzekotki drzewnej. Łącznie wykazano istnienie ponad 40 gatunków ptaków niemigrujących, np. kokoszki zwyczajnej, błotniaka stawowego, remiza zwyczajnego i świerszczaka zwyczajnego.

 

Poprzez zakup terenów Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił ich długotrwałe utrzymanie i rozwój pod kątem ochrony środowiska.

 

Utrzymanie i rozwój:

W celu utrzymania łąk teren jest koszony raz lub dwa razy do roku.

Problem stanowi rosnący poziom wód gruntowych, prowadzący do wzrastającego podmoczenia użytków zielonych.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt