Lanu - Normale Ansicht

Wölpern / Łąki torfowe

Obszar projektuPowiat Nordsachsen
ZakupGrudzień 2005
Powierzchnia5,15 ha
Status
Obszar ochrony przyrody (OOP)
Habitat fauny i flory (HFF)
OpiekaNABU Landesverband Sachsen e.V.

Znaczenie dla ochrony przyrody:

Obszar ochrony przyrody „Wölperner Torfwiesen” leżący na północny wschód od Lipska to teren bagnisty obfitujący w podmokłe łąki. Występuje na nim łącznie około 115 gatunków zwierząt i roślin wpisanych na Czerwoną Listę Saksonii. Chodzi m.in. o 65 zagrożonych gatunków roślin, jak kozłek lekarski, fiołek trójbarwny, wyka ptasia i przetacznik ożankowy, oraz gatunki zwierząt, jak bekas kszyk, pliszka żółta, kania ruda, kowalik i trznadel zwyczajny.

Duże znaczenie przyrodnicze wynika ze złożoności systemu biotopów i wysokiego poziomu wód gruntowych. To doskonałe miejsce odpoczynku i zakładania gniazd dla zwierząt oraz optymalne środowisko życia dla roślin.

Poprzez kupno tych powierzchni, Fundusz Ochrony Środowiska LaNU zapewnił długotrwałą ochronę występującej na nich przyrody.

 

Utrzymanie i rozwój:

Dzięki koszeniu i ekologicznemu wypasaniu zwierząt gatunki zostają zachowane lub osiedlają się na nowo. Dlatego co najmniej raz do roku obszar jest koszony. Wypasane szkockie bydło górskie gwarantuje krótki przyrost oraz, dzięki selektywnemu doborowi pokarmu, naturalną równowagę wegetacji.

Tomas Brückmann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Riesaer Straße 7
01129 Dresden

+49 (0)351 - 81 41 67 79
+49 (0)351 - 81 41 67 75
E-Mail-Kontakt